Beleidsplan Stichting Jazz in Zandvoort

Algemene gegevens Stichting Jazz in Zandvoort

Algemene gegevens Stichting Jazz in Zandvoort
KvK: 34300054, inschrijving 21 april 2008
RSIN: 819361525
Adres: Willem Draijerstraat 21
2042 EB Zandvoort
Mail: info@jazzinzandvoort.nl
Site: www.jazzinzandvoort.nl
Bank: RABO bank
IBAN: NL07 RABO 0143 9269 77
BTW: NL 819361525B01

Inleiding

Stichting Jazz in Zandvoort is opgericht om op concertmatige wijze jazzconcerten te organiseren en een podium te bieden aan aanstormend talent en gevestigde namen. Het aantal locaties waar nog jazzconcerten worden aangeboden in deze regio is de afgelopen jaren sterk verminderd. Bezoekers komen niet uitsluitend uit de regio, ook uit andere delen van het land. Grondslag/doelstelling is het organiseren en uitvoeren van jazzconcerten voor een zo breed mogelijk publiek van hoogwaardige kwaliteit. Wij laten een grote variatie van stromingen binnen de jazzmuziek horen.

Door deze wijze van organiseren kunnen wij een breed palet van jazzmuziek bieden. De stichting heeft tevens tot doel om Zandvoort en omgeving een impuls te geven met betrekking tot jazzmuziek en een extra promotiesegment te vormen voor de badplaats Zandvoort

Historie

De eerste, door Eric Timmermans, georganiseerde concerten vonden plaats in een horecagelegenheid in 2000. Na 2 jaar gespeeld te hebben tussen etende- en drinkende bezoekers bleek dat dit niet appeleerde aan hetgeen de muzikaten zich voorstelden om jazz te spelen. Uiteindelijk is in 2002 gekozen voor theater de Krocht in Zandvoort, in dit theater was het mogelijk om op concertmatige wijze jazz te spelen en kon er een entreebedrag worden gevraagd om de musici te kunnen betalen. Immers, horeca inkomsten staan los van de gage die de musici ontvangen. De eerste jaren waren de bezoekers aantallen niet voldoende om van de entree inkomsten de musici te betalen. Uiteraard zijn alle musici keurig betaald, deels uit entree inkomsten en deels uit privemiddelen.

In 2008 is besloten de stichting Jazz in Zandvoort op te richten, zodat er subsidie kon worden aangevraagd bij de gemeente Zandvoort. De gemeente heeft onze aanvragen positief ontvangen en gehonoreerd, mede hierdoor konden de concerten worden gecontinueerd. Deze subsidie was telkenmale noodzakelijk om de toentertijd geringe bezoekersaantallen qua financiën te compenseren. Inmiddels hebben vele musici het podium van de Stichting gedeeld en zijn deze concerten door velen bezocht.

Musici

Alle musici die, vanaf 2002 hebben opgetreden, hier vermelden zou wel recht doen aan de kwaliteit, maar wordt wat veel, we volstaan met een bloemlezing in willekeurige volgorde: Frits Landesbergen, Jean Louis van Dam, Edwin Corzilius, Scott Hamilton, Teus Nobel, Maarten Hogenhuis, Rita Reijs, Ferdinand Povel, John Engels, Benjamin Herman, Rob van Kreeveld, kortom, top van de Nederlandse Jazzmusici, voor het volledige overzicht verwijzen wij naar www.jazzinzandvoort.nl.

Heden en Toekomst

Deze concerten worden uitgevoerd in theater de Krocht, Zandvoort. Dit theater beschikt over ca.130 zitplaatsen en is goed bereikbaar, ook voor publiek dat moeilijker ter been is. De parkeergarage ligt aangesloten tegen het theater en is rolstoelvriendelijk. De concerten vinden vinden plaats op de zondagmiddagen, 1x per maand, periode september t/m mei, 9 concerten per speelseizoen. Om deze concerten bij te wonen dient entree te worden betaald omdat de uitvoeringen concertmatig wordt uitgevoerd. Tijdens de concerten is er geen bediening in de zaal. Gezien de bezoekersaantallen van de laatste jaren zijn wij optimistisch over de toekomst van de te organiseren jazz concerten, meerdere malen is het voor gekomen dat de concerten waren uitverkocht. Inmiddels is besloten Passe Partouts aan te bieden waarmee een gereserveerde plaats wordt verworven tijdens de concerten, de belangstelling hiervoor is groot.

Organisatie, financiën

De stichting Jazz in Zandvoort beheert een vermogen dat is verworven met de uitgifte van Passe Partouts, entreegelden, donaties en subsidie. Het volledige vermogen wordt besteed aan het organiseren van Jazzconcerten, het creëren van een buffer om wisselende inkomsten het hoofd te kunnen bieden zodat we het organiseren van concerten kunnen continueren en waarborgen.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting Jazz in Zandvoort voert haar taken onbezoldigt uit. Wanneer ondersteunend personeel noodzakelijk is bepalen deze de eigen dag- of uurvergoeding.

Bestuur

Hans Reijmers, voorzitter/penningmeester
Claudia Cavé, secretaris
Jean Louis van Dam, programmeur

Download het beleidsplan